ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

Login Form

Who's Online

เรามี 129 บุคคลทั่วไป และ 1 สมาชิก ออนไลน์
เพิ่มเพื่อน

Facebook Fanpage


การใช้ Gift Voucher ในการโปรโมทโรงแรม


gift vouchers


          การส่งเสริม (Promotion) เป็นส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) ที่ทำคัญที่ต้องนำมาใช้เป็นกลยุทธ์ใในการตลาดของโรงแรม โดยจะต้องเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือส่งเสริมที่หลากหลายให้เหมาะสมกับ วัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ และหนึ่งในเครื่องมือการส่งเสริมที่มีประสิทธิภาพคือการใช้ Gift Voucher ที่มีต้นทุนต่ำและใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย ได้ผลดีในระยะยาว

          บัตรกำนัล หรือ Gift Voucher เป็นบัตรที่ผู้ถือสามารถนำไปใช้หรือแลกซื้อสินค้าและบริการต่างๆ ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ระบุไว้บนบัตร นิยมมอบให้กันเป็นรางวัล หรือมอบเป็นของขวัญให้แก่ผู้อื่นในโอกาสต่างๆ เพราะสะดวกต่อการมอบ การจัดเก็บ การเคลื่อนย้าย หรือเปลี่ยนเจ้าของ

          ในการส่งเสริม Gift Voucher เปรียบเสมือนสื่อโฆษณาที่ไม่เสื่อมคุณค่าไปจนกว่า Gift Voucher นั้นจะหมดอายุไป และไม่สามารถนำมาใช้ในการซื้อหรือแลกเปลี่ยนเป็นสินค้าและบริการได้ ยิ่งมีการเปลี่ยนมือผู้ถือมากเท่าใด ก็ยิ่งจะทำให้มีผู้พบเห็นสื่อโฆษณาชิ้นนี้มากขึ้นตามไปด้วย และเนื่องจากเป็นสิ่งที่มีมูลค่า จึงมักจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี และจะมีการระลึกถึงอยู่เสมอ


ธุรกิจต่างๆ สามารถใช้ประโยชน์จาก Gift Voucher  2 วัตถุประสงค์หลักคือ


  • การจ่ายแจกเป็นของรางวัล ของสมนาคุณ ให้แก่ผู้รับในโอกาสต่างๆ และใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันไป อาทิ ใช้แจกสมนาคุณลูกค้าในโอกาสต่างๆ ใช้แจกเป็นของรางวัลในกิจกรรมชิงรางวัลต่างๆ ซึ่งมักจะมอบ Gift Voucher เพื่อใช้แลกซื่อหรือใช้บริการสินค้าและบริการของธุรกิจตนเอง


  • การจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ล่วงหน้าให้กับธุรกิจโดย ที่ยังไม่ต้องมีการส่งมอบสินค้าและบริการในทันทีที่ได้รับการชำระเงิน Gift Voucher ประเภทนี้จะมีการออกแบบไว้อย่างสวยงาม เหมาะที่จะมอบให้แก่ผู้อื่นเป็นของกำนัลแทนของขวัญในโอกาสต่างๆ


          ข้อดีของการนำเอา Gift Voucher มาใช้ในการส่งเสริมการตลาดและการขายในธุรกิจโรงแรมก็คือไม่ต้องจ่ายเงินให้ แก่ผู้จำหน่ายหรือผู้ให้บริการภายนอก มีมูลค่าสูงแต่ต้นทุนต่ำเพราะเวลาแจกจ่ายนั้นจะแจกจ่ายในลักษณะของมูลค่า เต็มของสินค้าและบริการที่ขายอยู่ แต่เวลาคิดคำนวนต้นทุนแล้วจะคิดเพียงต้นทุนภายในของโรงแรมเอง ซึ่งจะประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่าการจัดหาของรางวัลจากภายนอกมาแจกเป็น รางวัลที่ต้องจ่ายต้นทุนออกไปในจำนวนเต็มที่จัดหามา


การนำเอา Gift Voucher มาใช้ประโยชน์ในด้านการตลาดและการส่งเสริมการขายของโรงแรมนั้น

สามารถประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย อาทิ


  • เพื่อการโฆษณาสินค้าและบริการ โรงแรมสามารถมอบ Gift Voucher ให้กับสื่อพันธมิตรต่างๆ นำไปใช้แจกจ่ายให้กับสมาชิก หรือผู้ชม ผู้ฟังของสื่อเหล่านั้นเป็นของรางวัล ของสมนาคุณ หรือใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ ของสื่อเหล่านั้น เพื่อแลกกับการได้โฆษณาสินค้าและบริการของตนเองผ่านสื่อต่างๆ เหล่านั้นได้โดยไม่ต้องจ่ายเงินค่าโฆษณาสินค้าและบริการ


  • ใช้แจกเป็นรางวัลแก่ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมกับทางโรงแรม เช่นการตอบปัญหาชิงรางวัล หรือกิจกรรมต่างๆ ที่ทางโรงแรมจัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วม โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมผ่านทางหน้าเว็บไซต์โรงแรม หรือสื่อสังคมต่างๆ ที่ต้องการเรียกความสนใจจากผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วไป เป็นเครื่องมือที่ดีของการทำ Lead Generation ให้กับโรงแรม


  • ใช้สมนาคุณแก่ลูกค้าเก่า ในวาระพิเศษ หรือโอกาสต่างๆ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ เป็นเครื่องมือที่ดีอีกอย่างหนึ่งในการรักษาลูกค้าของโรงแรมที่มาใช้บริการ อยู่เป็นประจำ


  • ใช้เป็นสิทธิพิเศษให้แก่สมาชิก หรือลูกค้าเก่า ในการที่จะซื้อ Gift Voucher ในราคาพิเศษเพื่อจะนำไปใช้เป็นของกำนัลแก่ผู้อื่น เป็นวิธีการที่ดีสำหรับการที่จะขยายตลาดผ่านฐานลูกค้าของโรงแรมที่มีอยู่


  • ใช้สนับสนุนพันธมิตรทางธุรกิจ ในการกิจกรรมพิเศษต่างๆ ของพันธมิตรในลักษณะของการพึ่งพาอาศัย และแลกเปลี่ยนกัน ก็จะเป็นการเพิ่มเครือข่ายทางการตลาดให้กว้างไกลมากยิ่งขึ้นโดยอาศัยฐาน ลูกค้าของพันธมิตรทางธุรกิจ


  • ใช้สนับสนุนช่องทางจัดจำหน่ายหรือคนกลางที่เป็นคู่ค้า ในการที่จะจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมการขาย หรือเพื่อกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า


  • ใช้กระตุ้นยอดขายให้แก่ลูกค้าผู้ใช้บริการ ให้ซื้อสินค้าและบริการต่างๆ ในจำนวนหรือปริมาณที่กำหนด หรือในเวลาที่กำหนด ทำให้เกิดการซื้อมากขึ้น และเร็วขึ้นแทนการลดราคาสินค้าและบริการ


  • ฯลฯ


          จากตัวอย่างที่กล่าวมาแล้วข้างต้นจะเห็นได้ว่า Gift Voucher เป็นเครื่องมือที่ดีที่จะนำมาใช้ในการส่งเสริมการตลาดให้กับธุรกิจโรงแรม และธุรกิจต่างๆ เพราะเป็นเครื่องมือที่มีต้นทุนต่ำ และมีประสิทธิภาพในหลากหลายมิติของการตลาด


Credit by : http://www.ihotelmarketer.com